Luxe prothese opgesteld in een articulator.

Dit is een apparaat wat het kaakgewricht

nabootst. Hiermee kan je voor-, achter- en

zijwaartse bewegingen maken. 

 

Een kunstgebit wat ingekleurd wordt. Hiermee

wordt het tandvlees natuurlijk gemaakt met adertjes,

spiertjes en wortelwelvingen. Ook kunnen de gebit-

elementen worden ingekleurd met bijvoorbeeld

kalkspaties of verkleuringsstreepjes, aanslag.